<<<

Terminy do zapamiętania dla nauczycieli informatyki

Czerwiec 2004

Dyrektor CKE określi, jakie środowiska komputerowe, programy użytkowe oraz języki programowania mogą być wybierane na egzaminie


30 września 2004

Upływa termin składania przez absolwenta do dyrektora szkoły pisemnej deklaracji:

  1. jakie przedmioty będzie zdawać na egzaminie
  2. wyboru środowiska komputerowego, programów użytkowych i języka programowania przez zdających informatykę.

28 lutego 2005

Upływa ostateczny termin ewentualnych uzasadnionych zmian w deklaracjach składanych we wrześniu.


Od 5 maja 2005

Rozpoczną się egzaminy pisemne


30 czerwca 2005

Ostateczny termin rozdania świadectw dojrzałości.


   <<<