<<<

Kolejne spotkania - warsztaty: Jak przygotować uczniów do nowej matury z informatyki

prowadzący spotkania, egzaminator maturalny: Małgorzata Rostkowska


Każde spotkanie zawsze we wtorki w godzinach od 16.00 do 19.00 (4 godz. lekcyjne) i zawsze w auli lub sali nr 10 na ul. Nowogrodzkiej 73


UWAGA!!! Ostatnie zajęcia z dnia 27 kwietnia przeniesione na 11 maja br.


Spotkanie pierwsze w dniu 23 września 2003 r.                                     >>>


Spotkanie drugie w dniu 28 października 2003 r.                                    >>>


Spotkanie trzecie w dniu 25 listopada 2003 r.                                         >>>


Spotkanie czwarte w dniu 20 stycznia 2004 r.                                        >>>


Spotkanie piąte w dniu 24 lutego 2004 r.                                                >>>


Spotkanie szóste w dniu 30 marca 2004 r.                                              >>>


Spotkanie siódme w dniu 11 maja 2004 r.                                               >>>


   <<<