<<<

Kolejne spotkania - warsztaty: Jak przygotować uczniów do nowej matury z informatyki

prowadzący spotkania, egzaminator maturalny: Małgorzata Rostkowska


Każde spotkanie zawsze we wtorki w godzinach od 16.00 do 19.00 (4 godz. lekcyjne) i zawsze w auli lub sali nr 10 na ul. Nowogrodzkiej 73Spotkanie pierwsze w dniu 21 września 2004 r.                                     >>>


Spotkanie drugie w dniu 19 października 2004 r.                                    >>>


Spotkanie trzecie w dniu 23 listopada 2004 r.                                         >>>


Spotkanie czwarte w dniu 18 stycznia 2005 r.                                        >>>


Spotkanie piąte w dniu 1 marca 2005 r.                                                   >>>


Spotkanie szóste w dniu 5 kwietnia 2005 r. - odwołane -                         >>>


Spotkanie siódme w dniu 26 kwietnia 2005 r.                                         >>>


   <<<