<<<

Kolejne spotkania - warsztaty: Jak przygotować uczniów do nowej matury z informatyki

prowadzący spotkania, egzaminator maturalny: Małgorzata Rostkowska


Każde spotkanie zawsze we wtorki w godzinach od 16.00 do 19.00 (4 godz. lekcyjne) i zawsze w auli lub sali nr 10 na ul. Nowogrodzkiej 73Spotkanie pierwsze w dniu 20 września 2005 r.                                     >>>


Spotkanie drugie w dniu 25 października 2005 r.                                    >>>


Spotkanie trzecie w dniu 22 listopada 2005 r.                                         >>>


Spotkanie czwarte w dniu 21 lutego 2006 r.                                            >>>


Spotkanie piąte w dniu 28 marca 2006 r.                                                 >>>


Spotkanie szóste w dniu 25 kwietnia 2006 r.                                            >>>   <<<